اداره گمرک

دارای مجوز صادرات از گمرک جمهوری اسلامی ایران

 

گمرک جمهوری اسلامی ایران یک سازمان دولتی زیرمجموعهٔ وزارت امور اقتصادی و دارایی و متولی گمرک در ایران است. این سازمان مسئول جمع‌آوری تعرفه‌ها و کنترل جریان کالاها به داخل و خارج از کشور می‌باشد و به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد

اتاق بازرگانی

دارای کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی

 

انجمن های بازرگانی در ایران از سابقه ای حدود 130ساله برخوردارند.اتاق تجارت در سال 1305 تاسیس شد.در سال 1320 با تصویب قانون جدیدی، اتاق بخش خصوصی ایران به اتاق بازرگانی تغییر نام داد پس از آن در سال 1341 قانون تاسیس اتاق صنایع و معادن تصویب شد.در سال 1342 اتاق صنایع و معادن تاسیس شد و در سال 1348 این دو اتاق، ادغام و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ایران تاسیس شد

جهاد کشاورزی

دارای پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی کشاورزی از جهاد کشاورزی

رسالت اصلی وزارت جهاد کشاورزی تامین امنیت غذایی مردم کشور است. در تامین امنیت غذایی ۴ محور اساسی حفظ منابع پایه ، مدیریت بر زمین ، آب و خاک ، مدیریت بر تولید و کشت، مدیریت بر منابع و نهاده ها، مدیریت بر بازار عرضه و مسائل اقتصادی تولید وجود دارد . در صورت حصول این چهار اصل را در کنار هم ، امنیت غذایی تامین خواهد شد.

غذا و دارو

دارای پروانه تاسیس و بهره برداری از سازمان غذا و دارو

 

از سال 1364 تاکنون حوزه معاونت دارويي با نامهاي مختلف بخشهاي دارويي و غذايي، آرايشي، بهداشتي و امور آزمايشگاهي كنترل غذا و دارو را اداره كرده است. در سالهاي پس از انقلاب به دفعات براي تشكيل يك سازمان مستقل و قدرتمند براي نظارت بر امور دارو و غذا خيز برداشته شد. تا اینکه در سال  1389 سازمان غذا و دارو با تصويب “شوراي عالي اداري” تشكيل گرديد كه تا امروز نيز سازمان مزبور به راهبري امور غذايي و دارويي ادامه داده است